Yangın Algılama Sistemleri

 • Yangın Algılama Sistemleri

    

  YANGIN ALGILAMA PANELİ


  Algılayıcılardan gelen bilgileri değerlendiren ve ihbarı yönlendiren, sistemlerin beyni sayılabilecek ekipmanlardır.
  Kontrol panelleri, bir diğer adı ile YANGIN ALARM PANELLERİ, günümüzde iki ana başlık altında incelenebilir.


  1.Konvansiyonel Sistemler: Konvansiyonel yangın alarm panelleri, yangın algılama sistemlerinin en basit olanıdır. Sistem, her bölgede bir biri ardına paralel olarak bağlanmış, algılama elemanlarından oluşmaktadır. 

  2.Adresli Sistemler: Adresli sistemler, mikroişlemci çatılı bir yapıya sahiptir.Günümüzde, yangın ihbar sistemlerinde kullanılan en gelişmiş yapıdır.Her algılama elemanının bir adresi vardır. Panel ile tüm elemanlar arasında, sürekli bir haberleşme mevcuttur. Böylece her algılama elemanının durumu panele sürekli bildirilir.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DUMAN DEDEKTÖRÜ

  Yangın esnasında ortamda oluşan dumanı algılayan elemanlardır. Özellikle, için için yanma süresinin parlama süresinden daha uzun zaman alacağı mahallerde algılamada son derece hızlıdırlar. Kullanım alanları bürolar - işyerleri, evler - konutlar, otel odaları, hastaneler, genel amaçlı depolar v.b.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ISI DEDEKTÖRÜ

  Bu dedektörler, yangın sırasında oluşan ısı etkisini izleyerek belli sıcaklıkta ve ısınma durumlarında, alarm bilgisini bağlı oldukları kontrol elemanlarına bildirirler. Duman dedektörlerine göre daha geç algılama yapmakla birlikte, hatalı alarm durumu çok daha az görülür ve daha güvenlidirler. Kullanım Alanları Duman dedektörlerinin kullanılamadığı tozlu, dumanlı üretim hollerinde, ilk yanma ürününün duman olmadığı yerlerde, Duman dedektörünün, çalışmasını engelleyecek düzeyde, sürekli yüksek nem ve ısı olan mahallerde. Örnek: Mutfaklar, garajlar, çamaşırhaneler, makina daireleri denebilir.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KIRBAS BUTONU

   

  Manuel olarak yangın bildirme amaçlı Kır-Bas tipi butondur. Yangını farkeden personelin diğer personellere ve sisteme kolayca ihbar etmesini sağlar. Buton camı kırıldığında sistemi tetikler ve yangının anında diğer birimlercede algılanmasını sağlar. Çok çeşitli türleri bulunan ekipmanlardır.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  UYARI SİRENİ

   

  Yangının varlığı, yangın alarm sistemleri tarafından tesbit edildiğinde olaydan habersiz olanları uyarmak amacı ile kullanılan cihazlardır. Sesli ve Işıklı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ses gücü 118 db olup çok geniş alanları uyarabilirler.